12. ปัญหา  ยื่นแบบผ่านเน็ต  จะขึ้น error-339  ดังรูป

Navigation:  ระบบการเงิน > ปัญหาที่เกิดจากการยื่น แบบภาษีหัก ณ ที่จ่าย ผ่าน Internet > ภ.ง.ด.53 >

12. ปัญหา  ยื่นแบบผ่านเน็ต  จะขึ้น error-339  ดังรูป

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

 

tx53-open

 

วิธีแก้ไข

สำหรับWindows XP ให้คัดลอกไฟล์ crystl32.ocx และไฟล์ crpe32.dll ไปวางไว้ที่ c:\windows\system32 ทั้ง2ไฟล์ ก็จะสามารยื่นแบบได้ตามปกติ

สำหรับ Windows 7   64 bit ให้คัดลอกไฟล์ crystl32.ocx และไฟล์ crpe32.dll ไปวางไว้ที่ C:\windows\system32    และ ที่ C:\windows\syswow64

ด้วยทั้ง 2 ไฟล์เช่นกันก็จะสามารถยื่นแบบได้ตามปกติ