12. ลูกค้าทำการประมวลผลสิ้นปีแล้ว หน้าจอ ใบสั่งขาย SO ไม่ทำการล้างออกจากระบบให้ ทั้งที่ยอดค้างส่งเป็น 0 แล้ว

Navigation:  ระบบขาย > ใบสั่งขาย >

12. ลูกค้าทำการประมวลผลสิ้นปีแล้ว หน้าจอ ใบสั่งขาย SO ไม่ทำการล้างออกจากระบบให้ ทั้งที่ยอดค้างส่งเป็น 0 แล้ว

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

เนื่องจากลูกค้ามีการไปใส่ยอดในช่องยกเลิกเพื่อให้ยอดที่คงค้างอยู่เป็น 0 มีการลงวันที่ยกเลิกเป็นหีที่จะปิดประมวลผล

สาเหตุ ลูกค้าเข้าโปรแกรมเป็นวันที่ปีปัจจุบัน ไม่ใช่ปีที่ปิดประมวล เมื่อทำการแก้ไขใส่ยอดในช่องยกเลิก เมื่อ save เอกสารยึดวันที่ทำการดึงมาเป็นวันที่ Cmpldat เมื่อทำการประมวลผลสิ้นปี โปรแกรมจะมองที่วันที่ Cmpldat เป็นหลัก  ว่าอยู่ในปีที่จะปิดประมวลหรือไม่ ถ้าใช่ถึงจะลบเอกสารออกให้ อันนี้พี่โปรแกรมเมอร์ไม่แก้ให้ เนื่องจากมองว่า ปีถัดไปถ้ามีการปิดประมวลผล โปรแกรมก็จะทำการล้างเอกสารออกให้เองค่ะ