12. บิลขายสินค้าบริการ สินค้ามี vat และไม่มี vat ในใบเดียวกัน เมื่อนำไปรับชำระหนี้ ไว้ก่อน  แล้วยังไม่ใส่ยอดที่ชำระ เมื่อมาใส่ยอดเงินชำระภายหลัง จะทำให้ยอด vat ที่อยู่ใน Ctrl+F7 เปลี่ยนเป็นยอดไม่ถูกต้อง  ตามตัวอย่างด้านล่าง

Navigation:  ระบบการเงิน > รับชำระหนี้ >

12. บิลขายสินค้าบริการ สินค้ามี vat และไม่มี vat ในใบเดียวกัน เมื่อนำไปรับชำระหนี้ ไว้ก่อน  แล้วยังไม่ใส่ยอดที่ชำระ เมื่อมาใส่ยอดเงินชำระภายหลัง จะทำให้ยอด vat ที่อยู่ใน Ctrl+F7 เปลี่ยนเป็นยอดไม่ถูกต้อง  ตามตัวอย่างด้านล่าง

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

 

 

re-vat-01

 

 

re-vat-02

 

สาเหตุ เป็นที่โปรแกรมที่แสดง screen หน้าจอผิด

วิธีแก้ไข ให้ส่งไฟล์ arrcp.scn ไปให้ลูกค้า copy ลง Folder THAI ของโปรแกรมเอ็กซ์เพรส