12. เข้าโปรแกรมแล้ว Background ของตัวโปรแกรมหายไป มีแต่หน้าจอส่วนที่ให้ใส่รหัสผ่าน พอใส่รหัสผ่านก็ไม่มีหน้าจออะไรเลย มีแต่โปรแกรมตกลงมาอยู่ตรง Task Bar

Navigation:  มีปัญหาในการเรียกใช้โปรแกรม,เข้าไม่ได้,ขึ้น Run... >

12. เข้าโปรแกรมแล้ว Background ของตัวโปรแกรมหายไป มีแต่หน้าจอส่วนที่ให้ใส่รหัสผ่าน พอใส่รหัสผ่านก็ไม่มีหน้าจออะไรเลย มีแต่โปรแกรมตกลงมาอยู่ตรง Task Bar

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

 

runexpresswin

 

สาเหตุ ที่ Shortcut ของตัวโปรแกรม (คลิกขวาที่shortcut เลือก properties ที่ tab shortcut) ในช่อง RUN เลือกเป็น Minimized เอาไว้ ปกติจะต้องเป็น Normal Window หรือถ้าต้องการให้เปิดโปรแกรมกับเมนูต่าง ๆ เป็นจอใหญ่ Maximized