11. เปิดบิลขาย อ้าง SO ไม่ได้ ซึ่งตรวจสอบเบื้องต้น  ลูกค้ารายเดียวกัน   ;  ไม่เคยนำไปอ้างใน IV อื่น  ; กดปรับปรุงยอดค้าส่งแล้ว+คำนวณยอดสั่งซื้อ/สั่งขายแล้ว  ก็ยังไม่ได้

Navigation:  ระบบขาย > ใบสั่งขาย >

11. เปิดบิลขาย อ้าง SO ไม่ได้ ซึ่งตรวจสอบเบื้องต้น  ลูกค้ารายเดียวกัน   ;  ไม่เคยนำไปอ้างใน IV อื่น  ; กดปรับปรุงยอดค้าส่งแล้ว+คำนวณยอดสั่งซื้อ/สั่งขายแล้ว  ก็ยังไม่ได้

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

 

สาเหตุ เป็นที่ใบสั่งขายนั้น อยู่ในสถานะ  “รออนุมัติวงเงิน”