11. เอกสาร RE  และ PS ของปีเก่าหลังปิดประมวลผลยังค้าง ซึ่งเป็นเอกสารที่ยกเลิกไว้ ไม่ล้างออกให้

Navigation:  เมนูอื่นๆ > ปิดประมวลผล >

11. เอกสาร RE  และ PS ของปีเก่าหลังปิดประมวลผลยังค้าง ซึ่งเป็นเอกสารที่ยกเลิกไว้ ไม่ล้างออกให้

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

 

เนื่องจาก วันที่ที่ทำการยกเลิกเอกสารเป็นปี 52 ตรวจสอบได้จากวันที่เรียบร้อยใน Ctrl+F8 (รวมถึงเอกสารซื้อ-ขายด้วย)