11.  การเลือกเกณฑ์ภาษีในเอกสารลดหนี้รับคืน  กรณีเป็นสินค้าบริการ

Navigation:  ระบบการเงิน > ลดหนี้/รับคืน >

11.  การเลือกเกณฑ์ภาษีในเอกสารลดหนี้รับคืน  กรณีเป็นสินค้าบริการ

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

 

·  ถ้าอ้างถึงเลขที่ใบกำกับ  จะเป็นเกณฑ์ตามใบกำกับ

·  ถ้าไม่ได้อ้างเลขที่ใบกำกับ เลือกเกณฑ์ตอนบันทึกข้อมูล และไม่สามารถสั่งลงบัญชีเพื่อเลือกใหม่ได้  ต้องยกเลิกแล้วคีย์ใหม่เท่านั้น