11. วงเงินอนุมัติ เวลากำหนดในเริ่มระบบ ข้อ 13. บรรทัดที่ 1 เป็น 20,000 ระดับ 5 ซึ่งเปิดขายยังไม่เกินแต่โปรแกรมไม่ให้เปิดบิล

Navigation:  เริ่มระบบ >

11. วงเงินอนุมัติ เวลากำหนดในเริ่มระบบ ข้อ 13. บรรทัดที่ 1 เป็น 20,000 ระดับ 5 ซึ่งเปิดขายยังไม่เกินแต่โปรแกรมไม่ให้เปิดบิล

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

 

สาเหตุ

วงเงินอนุมัติ เวลากำหนดในเริ่มระบบ ข้อ. 13 ถ้าไม่เริ่มจากระดับ 0 โปรแกรมจะไม่ทำงาน จะดูจากข้อ. 14  เลยว่ากำหนดอย่างไร ( โปรแกรมผิดตั้งแต่ดอส  แต่พี่เค้าไม่ได้แก้ ) เจอวันที่ 31/05/56  ที่ถูกคือ

บรรทัดที่ 1                        10,000.-        ระดับ 0

  “             2                                     20,000.-         “       5

การทำงานในข้อ .13 จากขั้นต้น มีกำหนดวงเงินในขาย 6. เป็น 10,000.- เวลาเปิดบิลเกิน 10,000.- ก็จะมาดูที่ข้อ. 13 ว่าระดับสามารถยอดไหนได้บ้าง ซึ่งเกินวงเงินที่กำหนดในขาย 6.

ถ้าเป็นระดับ 5 ก็สามารถเปิดได้ถ้ายังไม่เกิน 20,000.-

สรุปคือ เอายอดหนี้ที่เปิด หัก วงเงินในขาย 6. ที่เหลือมาเทียบกับข้อ .13 ว่าเกินหรือไม่

 

cr_iv