11. สามารถรับรองเอกสารที่เป็นยอดยกมาทางด้านลูกหนี้และ

เจ้าหนี้

Navigation:  ระบบขาย > ลูกหนี้ >

11. สามารถรับรองเอกสารที่เป็นยอดยกมาทางด้านลูกหนี้และ

เจ้าหนี้

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

 

โปรแกรมแก้ไขเฉพาะวินโดว์เท่านั้น ตั้งแต่วันที่ 13 /02 /51 แต่ต้องกำหนดช่วงเพื่อรับรองเอกสารเท่านั้น