10. เอกสาร SR คงค้างจะยึดวันที่ครบกำหนดมาออกรายงาน

ซึ่งวันที่ครบกำหนดของเอกสารโปรแกรมใช้วันที่ใด

Navigation:  ระบบการเงิน > ลดหนี้/รับคืน >

10. เอกสาร SR คงค้างจะยึดวันที่ครบกำหนดมาออกรายงาน

ซึ่งวันที่ครบกำหนดของเอกสารโปรแกรมใช้วันที่ใด

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

 

·เอกสาร IV โปรแกรมจะดูจากวันที่ครบกำหนดในหน้าเอกสาร

·เอกสาร SR อ้างอิง IV โปรแกรมจะดูจากวันที่ครบกำหนดของ IV ที่อ้างอิงถึง

·เอกสาร SR ไม่ได้อ้าง IV โปรแกรมจะดูจากวันที่ของ SR เอง

เช่น SR ลงวันที่ 01/04/51  ไม่ได้อ้าง IV วันที่ครบกำหนดของ SR ใบนี้คือ 01/04/51