10. หน้าจอ รับชำระหนี้ (RE)  V.5  กด CTRL+L   จะขึ้น  ช่องยอดตามใบกำกับ   ยอดชำระรวม

แต่ V.WIN จะขึ้น แบบนี้   ลูกค้าต้องการให้มีหน้า DOS  

Navigation:  ระบบการเงิน > รับชำระหนี้ >

10. หน้าจอ รับชำระหนี้ (RE)  V.5  กด CTRL+L   จะขึ้น  ช่องยอดตามใบกำกับ   ยอดชำระรวม

แต่ V.WIN จะขึ้น แบบนี้   ลูกค้าต้องการให้มีหน้า DOS  

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

 

 

ให้ UPDATE โปรแกรมวันที่ 09/03/53

 

re-ctrl