10. เข้าไปข้อ 2.แก้ไขแบบทดสอบแล้ว save แล้วมาดูข้อ 3. พิมพ์แบบทดสอบ กลับไม่มีข้อมูลที่แก้ เมื่อเข้าไปที่ข้อ 2. ใหม่ก็ไม่มีที่แก้ไขไว้เช่นกัน

Navigation:  ระบบขาย > การพิมพ์ในบิลขาย >

10. เข้าไปข้อ 2.แก้ไขแบบทดสอบแล้ว save แล้วมาดูข้อ 3. พิมพ์แบบทดสอบ กลับไม่มีข้อมูลที่แก้ เมื่อเข้าไปที่ข้อ 2. ใหม่ก็ไม่มีที่แก้ไขไว้เช่นกัน

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

 

สาเหตุ  เพราะไฟล์ในที่เก็บข้อมูลถูก hidden ทั้งหมด

 

วิธีแก้ไข ต้องใช้คำสั่ง attrib –h *.* ในที่เก็บข้อมูลก่อน ก็สามารถแก้ไขได้ตามปกติ