10. OE  แผนกด้านบน มีการใส่แผนกไว้  พอเลือกรายการรหัสค่าใช้จ่าย ใน F8 ช่องแผนก จะดึงจากด้านบนลงมาให้ พอคลิกแว่นขยาย กลับเป็นว่าง ๆ ไม่มีให้เลือก ที่เมนูบัญชีข้อ 2 แผนก ตอบเป็น Y แล้ว

Navigation:  ระบบซื้อ > ค่าใช้จ่าย >

10. OE  แผนกด้านบน มีการใส่แผนกไว้  พอเลือกรายการรหัสค่าใช้จ่าย ใน F8 ช่องแผนก จะดึงจากด้านบนลงมาให้ พอคลิกแว่นขยาย กลับเป็นว่าง ๆ ไม่มีให้เลือก ที่เมนูบัญชีข้อ 2 แผนก ตอบเป็น Y แล้ว

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

 

สาเหตุ เนื่อกจากที่เริ่มระบบ ข้อ 7 กำหนดแผนก ช่องทางด้านขวามือ ใส่เป็น N ไว้ ทำให้เวลาคีย์เอกสาร OE ใน F8 จะมีการบันทึกบัญชี ซึ่งใส่เป็น N ไว้ ทำให้โปรแกรมไม่มีให้เลือก ต้องลบออก แต่ด้านบน ไม่ได้เกี่ยวข้องกับการบันทึกบัญชี จึงเลือกได้ค่ะ