10. ลูกค้าเข้าเมนูรายละเอียดสินค้า โดยก็หน้าจอเป็น minimize (หน้าจอใหญ่) และเข้าเมนูรายงาน  หน้าจอทางขวามือจะมี กากบาท  

Navigation:  ระบบขาย > ลูกหนี้ >

10. ลูกค้าเข้าเมนูรายละเอียดสินค้า โดยก็หน้าจอเป็น minimize (หน้าจอใหญ่) และเข้าเมนูรายงาน  หน้าจอทางขวามือจะมี กากบาท  

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

 

วิธีแก้ไข ให้ กด CTRL+TAB   โปรแกรมจะทำให้เป็นหน้าใหญ่ทั้งหมด