Change language to EN
 1. กรอก S/N และรายละเอียดกิจการ
 2. ดาวน์โหลดโปรแกรมบัญชี Express - RG4 (ตัวเก่า ไม่รองรับประกาศ 194 - 197)
 3. วีดีโอสอนอัพเดทและแปลงข้อมูลโปรแกรมรุ่น 194
 4. ดาวน์โหลดโปรแกรมรองรับประกาศฉบับ 194-197
 5. บริการพิเศษรายปี (MA.)
 6. การขอเคลมสิทธิ์การติดตั้งโปรแกรมบัญชี Express
 7. ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม/รายงาน
 8. สื่อการเรียนรู้ออนไลน์
 9. เทคนิคการใช้งานโปรแกรม
 10. คอร์สอบรมการใช้งานทั่วไป
 11. คอร์สอบรมสร้างงบการเงิน
 12. ฝากข้อเสนอแนะ
 13. ซีดีสอนการใช้งานโปรแกรมบัญชี Express
 14. วีดีโอสาธิตโปรแกรม
 15. เงื่อนไขการอัพเดทโปรแกรมบัญชี Express
 16. ปฏิทินวันหยุดของบริษัท
 17. ร่วมงานกับเรา
 18. การนำส่งงบฯ ทางอินเทอร์เน็ต (DBD e-Filing)
 19. ExpressBI ตัวช่วยสร้างกราฟด้วย Power BI Desktop
ข่าวเด่นข่าวกีฬาข่าวเศรษฐกิจ
ราคาน้ำมันEx.rateพยากรณ์อากาศ

หน้าแรก >สั่งซื้อโปรแกรม

สั่งซื้อโปรแกรม

รายละเอียดลูกค้า
รายละเอียดกิจการ
ชื่อบริษัท / บุคคล ผู้สั่งซื้อ
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี / เลขบัตรประชาชน(กรณีบุคคลธรรมดา)
สำนักงานใหญ่ / สาขา (กรณีบุคคลธรรมดาให้ข้ามส่วนนี้ได้)
ที่อยู่ (สำหรับเปิดบิล)
บ้านเลขที่ / หมู่ / ถนน / ซอย
แขวง/ตำบล
เขต/อำเภอ
จังหวัด
รหัสไปรษณีย์
ข้อมูลการติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์
อีเมล์แอดเดรส
ชื่อผู้ติดต่อ
ที่อยู่สำหรับจัดส่งสินค้า (กรณีไม่ตรงกับที่อยู่สำหรับเปิดบิล)
พนักงานขาย
พนักงานขายของ Express ที่ให้คำแนะนำกับท่าน(ดูจากใบเสนอราคาที่ท่านได้รับ)
รายการสินค้าที่ต้องการสั่งซื้อ
สินค้า จำนวน ราคา/หน่วย รวมเงิน
จำนวนเงินรวม 0.00
ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% 0.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่าย % 0.00
จำนวนเงินสุทธิ 0.00
ไฟล์แนบ
อัพโหลดไฟล์เอกสาร/หลักฐาน (เฉพาะไฟล์นามสกุล .jpg, .png, .pdf เท่านั้น)
หลักฐานการชำระเงิน (ขนาดไฟล์ไม่เกิน 3 MB.)
หนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย (ขนาดไฟล์ไม่เกิน 3 MB.)
ใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม (ภ.พ.20) / หนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล (ขนาดไฟล์ไม่เกิน 3 MB.)
แผนที่สำหรับจัดส่งสินค้า (เฉพาะในกรุงเทพฯ และ ปริมณฑลในพื้นที่ใกล้เคียง) (ขนาดไฟล์ไม่เกิน 3 MB.)