Change language to EN
ข่าวเด่นข่าวกีฬาข่าวเศรษฐกิจ
ราคาน้ำมันEx.rateพยากรณ์อากาศ

หน้าแรก >สื่อการเรียนรู้ออนไลน์>สอนสร้างงบการเงิน โปรแกรมบัญชี Express>วิดีโอสอนสร้างงบการเงิน ตอนที่ 7.2

วิดีโอสอนสร้างงบการเงิน ตอนที่ 7.2

ในบทนี้ เป็นตัวอย่างการทำงบการเงินแบบแสดงอัตราเปอร์เซ็นต์เปรียบเทียบ