Change language to EN
ข่าวเด่นข่าวกีฬาข่าวเศรษฐกิจ
ราคาน้ำมันEx.rateพยากรณ์อากาศ

หน้าแรก >สื่อการเรียนรู้ออนไลน์>สอนสร้างงบการเงิน โปรแกรมบัญชี Express>วิดีโอสอนสร้างงบการเงิน ตอนที่ 2

วิดีโอสอนสร้างงบการเงิน ตอนที่ 2

เริ่มต้นทำความรู้จักกับเมนูสร้างงบการเงิน และ ทดลองสร้างงบการเงินโดยการคัดลอกจากต้นแบบ