Change language to EN
ข่าวเด่นข่าวกีฬาข่าวเศรษฐกิจ
ราคาน้ำมันEx.rateพยากรณ์อากาศ

หน้าแรก >เทคนิคการใช้งานโปรแกรม>แก้ไขแบบฟอร์ม/รายงาน>แก้ไขแบบฟอร์มเช็คแบบใหม่ของธนาคารกสิกรไทย

แก้ไขแบบฟอร์มเช็คแบบใหม่ของธนาคารกสิกรไทย

แก้ไขแบบฟอร์มเช็ค ธ.กสิกรไทย,โปรแกรมบัญชี Express

 

ช่วงหลายวันนี้มีท่านผู้ใช้งาน Express หลายท่าน โทร.มาสอบถามถึงการแก้ไขแบบฟอร์มเช็คจ่ายของธนาคารกสิกรไทย เพื่อที่ว่าต้องการให้สามารถพิมพ์แบบฟอร์มเช็คจากในโปรแกรม Express ลงบนแบบฟอร์มเช็คของธนาคารกสิกรไทยได้ ซึ่งแบบฟอร์มเช็คของธนาคารกสิกรไทยได้มีการเปลี่ยนแปลงในส่วนของรูปแบบวัน ที่ โดยมีการแยกวันที่ออกเป็นตัวเลขแต่ละตัวเลย ดังตัวอย่างในรูป

 

จากเดิม รูปแบบของวันที่จะเป็นดังนี้

รูปแบบวันที่ตามค่ามาตรฐานของโปรแกรมบัญชี Express

รูปแบบฟอร์มเช็คแบบใหม่ของธนาคารกสิกรไทย จะเป็นแบบนี้

รูปแบบวันที่ในฟอร์มเช็ค ที่ต้องแยกวันที่เป็นแต่ละช่อง

ดัง นั้นในบทความนี้จะแนะนำให้คุณสามารถแก้ไขแบบฟอร์มเช็คในโปรแกรม Express ให้ตรงกับแบบฟอร์มเช็คของธนาคารกสิกรไทยครับ โดยในขั้นแรกขอให้คุณเข้าไปแก้ไขแบบฟอร์มเช็ค จากในเมนูการเงิน ข้อ 3 ธนาคาร และเลือกที่ข้อ 5 ย่อย ทะเบียนเช็คจ่าย และเข้าไปทำการแก้ไขแบบทดสอบ โดยเลือกฟอร์มที่จะแก้ไขให้ถูกต้อง (ในกรณีที่คุณมีการสร้างแบบฟอร์มเช็คไว้หลายธนาคาร)

จากนั้นทำการแก้ไข โดยเพิ่มตัวแปร ~D1  ~D2  ~M1 ~M2  ~Y1 ~Y2  ~Y3   ~Y4  ไว้หลังตัวแปร ~CHQDAT ในบรรทัด BO: บรรทัดแรก

สร้างตัวแปรขึ้นมารองรับค่าวันที่ ที่ต้องการแยกเป็นแต่ละช่อง

จากนั้นเพิ่มในส่วนของ [data spec] ดังนี้


~CHQDAT:    0,       "",       "",             "x=dtos(a->CHQDAT); y=str(val(substr(x,1,4))+543,4)"
~D1:               0,       "",       "D1",        "D1=SUBSTR(x,7,1)"
~D2:               0,       "",       "D2",        "D2=SUBSTR(x,8,1)"
~M1:               0,       "",       "M1",        "M1=SUBSTR(x,5,1)"
~M2:               0,       "",       "M2",        "M2=SUBSTR(x,6,1)"
~Y1:               0,        "",       "Y1",        "Y1=SUBSTR(y,1,1)"
~Y2:               0,        "",       "Y2",        "Y2=SUBSTR(y,2,1)"
~Y3:               0,        "",       "Y3",        "Y3=SUBSTR(y,3,1)"
~Y4:               0,        "",       "Y4",        "Y4=SUBSTR(y,4,1)"

เพิ่มข้อมูลลงในส่วนของ data spec


ความหมายโดยสังเขป ของบรรทัดคำสั่งที่เพิ่มเข้าไป
[data spec]
*        len  (0)default, (>0)cut, (<0)cut to new line
*~dat:   len,  "pict", "data",         "exp"
~CHQDAT: 0,    "",     "",      "x=dtos(a->CHQDAT); y=str(val(substr(x,1,4))+543,4)"

ความ หมายของนิพจน์ (Expression) ด้านหลังหมายถึง ให้เปลี่ยนฟิลด์ชนิดวันที่ให้เป็นข้อมูลชนิดตัวอักษร แล้วเก็บค่าไว้ในตัวแปรชื่อ x ดังนั้น x จะเก็บค่าเป็น 20080905
จากนั้น เราจะนำค่า x มาตัดแบ่งเป็นช่องๆ ครับ โดยขั้นแรกเราจะตัดค่าที่เป็นปีออกจากตัวแปร x โดยใช้คำสั่ง substr(x,1,4) จากนั้นใช้ฟังก์ชั่น val เพื่อเปลี่ยนค่า x ให้เป็นตัวเลข และเปลี่ยนจาก พศ.ให้เป็น คศ. โดยบวก 543 เข้าไป
สุดท้ายเปลี่ยนชนิดข้อมูลของตัวแปร x จากตัวเลขให้กลับเป็นตัวอักษรอีกครั้ง โดยใช้ฟังก์ชั่น str แล้วจึงนำไปเก็บค่าไว้ในตัวแปร y เพื่อรอตัดแบ่งปี พศ.2551 นี้ให้เป็นตัวเลขแต่ละตัว

~D1:     0,    "",     "D1",    "D1=SUBSTR(x,7,1)"

ความ หมายของนิพจน์ด้านหลัง คือ ใช้ฟังก์ชั่น SUBSTR ตัดค่าตัวแปร x (ซึ่งตอนนี้เก็บค่าวันที่ 20080905 เอาไว้) โดยตัดมาตั้งแต่ตัวที่ 7 ออกมา 1 ตัว (ดังนั้นจากค่า 20080905 ตัวอักษรที่ 7 คือ 0)

~D2:     0,    "",     "D2",    "D2=SUBSTR(x,8,1)"

ความ หมายของนิพจน์ด้านหลัง คือ ใช้ฟังก์ชั่น SUBSTR ตัดค่าตัวแปร x (ซึ่งตอนนี้เก็บค่าวันที่ 20080905 เอาไว้) โดยตัดมาตั้งแต่ตัวที่ 8 ออกมา 1 ตัว (ดังนั้นจากค่า 20080905 ตัวอักษรที่ 8 คือ 5)

~M1:     0,    "",     "M1",    "M1=SUBSTR(x,5,1)"
~M2:     0,    "",     "M2",    "M2=SUBSTR(x,6,1)"
~Y1:     0,    "",     "Y1",    "Y1=SUBSTR(y,1,1)"

ความ หมายของนิพจน์ด้านหลัง คือ ใช้ฟังก์ชั่น SUBSTR ตัดค่าตัวแปร y (ซึ่งตอนนี้เก็บค่าปี พศ.2551 เอาไว้) โดยตัดมาตั้งแต่ตัวที่ 1 ออกมา 1 ตัว (ดังนั้นจากค่า 2551 ตัวอักษรที่ 1 ก็จะเป็น 2)

~Y2:     0,    "",     "Y2",    "Y2=SUBSTR(y,2,1)"

ความ หมายของนิพจน์ด้านหลัง คือ ใช้ฟังก์ชั่น SUBSTR ตัดค่าตัวแปร y (ซึ่งตอนนี้เก็บค่าปี พศ.2551 เอาไว้) โดยตัดมาตั้งแต่ตัวที่ 2 ออกมา 1 ตัว (ดังนั้นจากค่า 2551 ตัวอักษรที่ 2 ก็จะเป็น 5)

~Y3:     0,    "",     "Y3",    "Y3=SUBSTR(y,3,1)"
~Y4:     0,    "",     "Y4",    "Y4=SUBSTR(y,4,1)"

~NAME:      0,      "",                 "A->NAME",          ""
~AMOUNT:    0,      "***,***,**9.99",   "A->AMOUNT",        ""
~BAHT:      0,      "",                 "t_baht(A->AMOUNT)",""

 

หากมีปัญหาหรือข้อสงสัยเกี่ยวกับบทความชิ้นนี้ กรุณาฝากคำถามไว้ที่ เว็บบอร์ด
ขอความกรุณาอย่าโทรศัพท์สอบถามจากพนักงานฝ่ายบริการลูกค้าของบริษัท Express นะครับ


http://www.esg.co.th

express,account,software,เอ็กซ์เพรส,ระบบบัญชี,โปรแกรมบัญชี,ทำบัญชี,บัญชีสำเร็จรูป,บัญชีคอมพิวเตอร์

บทความอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง


จะรู้ได้อย่างไรว่ายอดในงบการเงินถูกต้องหรือไม่
รวมคำถาม/คำตอบยอดฮิตเกี่ยวกับการแก้ไขฟอร์ม
สร้างงบการเงินแบบแสดงเปอร์เซ็นต์ และแยกสกุลเงิน
แก้แบบฟอร์มใบวางบิลให้ออกรายการสินค้า
แก้ไขหนังสือรับรองให้ออกผู้กระทำการแทน
แก้ฟอร์มเช็คจ่ายให้โชว์วันที่ แยกวัน,เดือน และ ปี อยู่คนละช่อง
ตัวแปรทั้งหมดในการแก้ไขแบบฟอร์ม (1)
ตัวแปรทั้งหมดในการแก้ไขแบบฟอร์ม (2)
ตัวแปรทั้งหมดในการแก้ไขแบบฟอร์ม (3)
ตัวแปรทั้งหมดในการแก้ไขแบบฟอร์ม (4)
วิธีการนำแบบฟอร์ม/รายงาน ที่ทางเอ็กซ์เพรสแก้ไขให้ไปใช้งาน
แก้ฟอร์มขายเชื่อให้แสดงรายการลงบัญชี
แก้ฟอร์มให้ออกชื่อเต็มของผู้ที่บันทึกข้อมูล
แก้ไขแบบฟอร์มให้ออกสกุลเงินต่างประเทศ
แก้ไขรายงานภาษีซื้อ ให้แสดงเลขที่เอกสารภายในแทนเลขที่ออกใหม่
สร้างงบกำไรขาดทุนธุรกิจ SME อัตราใหม่
แยกบรรทัดที่อยู่ของผู้ถูกหักฯ ในแบบฟอร์มภาษีหัก ณ ที่จ่าย
การคัดลอกเพื่อสำรองแบบฟอร์ม และการนำแบบฟอร์มที่สำรองไว้มาใช้
พื้นฐานก่อนการแก้ไขฟอร์ม/รายงาน ในโปรแกรมเอ็กซ์เพรส