Change language to EN
ข่าวเด่นข่าวกีฬาข่าวเศรษฐกิจ
ราคาน้ำมันEx.rateพยากรณ์อากาศ

หน้าแรก >เทคนิคการใช้งานโปรแกรม>แก้ไขแบบฟอร์ม/รายงาน>แก้ฟอร์มขายเชื่อให้แสดงรายการลงบัญชี

แก้ฟอร์มขายเชื่อให้แสดงรายการลงบัญชี

แก้ฟอร์มขายเงินเชื่อให้แสดงรายการเดบิต เครดิต,โปรแกรมบัญชี Express

 

ตัวอย่าง  บริษัท B ต้องการแก้ไขแบบฟอร์มใบกำกับภาษี โดยให้แสดงรายการบันทึกบัญชีในรายวันตามตัวอย่างดังรูป

 

แก้ไขแบบฟอร์มขาย ให้แสดงการบันทึกบัญชีออกมาด้วย


วิธีการแก้ไขแบบฟอร์ม (ขอยกตัวอย่างจากแบบฟอร์มขายเงินเชื่อค่ะ)
แก้ไขเพิ่มเติมทั้งหมด 4 ส่วนตามตัวหนังสือสีแดง ดังนี้

ส่วนที่ 1 [report frame] ให้เพิ่มส่วนนี้ต่อท้ายเข้าไปจากที่มีอยู่เดิม
เพิ่มบรรทัด Ih: และ Ib: เข้าไปในส่วนของ [report frame]

ส่วนที่ 2 [item file] ให้เพิ่มข้อความต่อไปนี้ ต่อท้ายเข้าไปจากที่มีอยู่เดิม
เพิ่ม Item File ใหม่ ต่อเข้าไปจากของเดิม

ส่วนที่ 3 [relate file] ให้เพิ่มข้อความต่อไปนี้ ต่อท้ายเข้าไปจากที่มีอยู่เดิม
สร้างไฟล์ Glacc ให้เป็น Relate File เพิ่มขึ้นมาอีกไฟล์หนึ่ง

ส่วนที่ 4 [data spec] เพิ่มส่วนนี้เข้าไป ต่อจากบรรทัดสุดท้ายของส่วนที่เป็น [data spec]
เพิ่มตัวแปรที่จะใช้แสดงการลงบัญชี ในส่วนของ [data spec]

 

หากมีปัญหาหรือข้อสงสัยเกี่ยวกับบทความชิ้นนี้ กรุณาฝากคำถามไว้ที่ เว็บบอร์ด
ขอความกรุณาอย่าโทรศัพท์สอบถามจากพนักงานฝ่ายบริการลูกค้าของบริษัท Express นะครับ   


http://www.esg.co.th

express,account,software,เอ็กซ์เพรส,ระบบบัญชี,โปรแกรมบัญชี,ทำบัญชี,บัญชีสำเร็จรูป,บัญชีคอมพิวเตอร์

บทความอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง


จะรู้ได้อย่างไรว่ายอดในงบการเงินถูกต้องหรือไม่
แก้ไขแบบฟอร์มเช็คแบบใหม่ของธนาคารกสิกรไทย
รวมคำถาม/คำตอบยอดฮิตเกี่ยวกับการแก้ไขฟอร์ม
สร้างงบการเงินแบบแสดงเปอร์เซ็นต์ และแยกสกุลเงิน
แก้แบบฟอร์มใบวางบิลให้ออกรายการสินค้า
แก้ไขหนังสือรับรองให้ออกผู้กระทำการแทน
แก้ฟอร์มเช็คจ่ายให้โชว์วันที่ แยกวัน,เดือน และ ปี อยู่คนละช่อง
ตัวแปรทั้งหมดในการแก้ไขแบบฟอร์ม (1)
ตัวแปรทั้งหมดในการแก้ไขแบบฟอร์ม (2)
ตัวแปรทั้งหมดในการแก้ไขแบบฟอร์ม (3)
ตัวแปรทั้งหมดในการแก้ไขแบบฟอร์ม (4)
วิธีการนำแบบฟอร์ม/รายงาน ที่ทางเอ็กซ์เพรสแก้ไขให้ไปใช้งาน
แก้ฟอร์มให้ออกชื่อเต็มของผู้ที่บันทึกข้อมูล
แก้ไขแบบฟอร์มให้ออกสกุลเงินต่างประเทศ
แก้ไขรายงานภาษีซื้อ ให้แสดงเลขที่เอกสารภายในแทนเลขที่ออกใหม่
สร้างงบกำไรขาดทุนธุรกิจ SME อัตราใหม่
แยกบรรทัดที่อยู่ของผู้ถูกหักฯ ในแบบฟอร์มภาษีหัก ณ ที่จ่าย
การคัดลอกเพื่อสำรองแบบฟอร์ม และการนำแบบฟอร์มที่สำรองไว้มาใช้
พื้นฐานก่อนการแก้ไขฟอร์ม/รายงาน ในโปรแกรมเอ็กซ์เพรส