Change language to EN
ข่าวเด่นข่าวกีฬาข่าวเศรษฐกิจ
ราคาน้ำมันEx.rateพยากรณ์อากาศ

หน้าแรก >เทคนิคการใช้งานโปรแกรม>แก้ไขแบบฟอร์ม/รายงาน>แก้ไขแบบฟอร์มให้ออกสกุลเงินต่างประเทศ

แก้ไขแบบฟอร์มให้ออกสกุลเงินต่างประเทศ

แก้ไขแบบฟอร์มให้แสดงสกุลเงินต่างประเทศ,ระบบบัญชี Express

 

ข้อมูลบัญชีที่บันทึกในโปรแกรม Express ต้องเป็นสกุลเงินบาทไทยเท่านั้น  แต่หากบางทีต้องการแบบฟอร์มให้คนต่างชาติ อาทิเช่น ใบเสนอราคา-ต่างประเทศ  อยากให้โชว์สกุลเงินประเทศนั้น ๆ สามารถทำได้ดังนี้

 

สำหรับสกุลเงิน US$  ในที่นี้ขอยกตัวอย่างจากแบบฟอร์มใบเสนอราคา ดังนั้นให้เข้าไปที่เมนูใบเสนอราคา และเลือกหัวข้อแก้ไขแบบทดสอบ ในส่วน [data spec] บรรทัด~BAHT ให้แก้ไขข้อความ จาก t_baht  เป็น d_baht  ดังรูป

เปลี่ยนฟังก์ชั่นการแสดงข้อความจำนวนเงินจาก t_baht เป็น d_baht

 
พิมพ์แบบทดสอบ จะได้ข้อความดังนี้

ข้อความจำนวนเงิน จะเปลี่ยนเป็นภาษาอังกฤษโดยมีสกุลเงินอยู่ด้านหน้า


หากเป็นเงินสกุลอื่น แก้ไขเพิ่ม ชื่อสกุลเงินไว้ด้านหลัง ดังรูป

กรณีสกุลเงินอื่น ให้ใส่ตัวย่อสกุลเงินนั้นไว้ด้านหลังชื่อฟิลด์ข้อมูลจำนวนเงิน


จะได้ผลลัพธ์ ดังนี้

ผลลัพธ์หลังจากแก้ไขได้อย่างถูกต้องแล้ว

 

หากมีปัญหาหรือข้อสงสัยเกี่ยวกับบทความชิ้นนี้ กรุณาฝากคำถามไว้ที่ เว็บบอร์ด
ขอความกรุณาอย่าโทรศัพท์สอบถามจากพนักงานฝ่ายบริการลูกค้าของบริษัท Express นะครับ   


http://www.esg.co.th

express,account,software,เอ็กซ์เพรส,ระบบบัญชี,โปรแกรมบัญชี,ทำบัญชี,บัญชีสำเร็จรูป,บัญชีคอมพิวเตอร์

บทความอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง


จะรู้ได้อย่างไรว่ายอดในงบการเงินถูกต้องหรือไม่
แก้ไขแบบฟอร์มเช็คแบบใหม่ของธนาคารกสิกรไทย
รวมคำถาม/คำตอบยอดฮิตเกี่ยวกับการแก้ไขฟอร์ม
สร้างงบการเงินแบบแสดงเปอร์เซ็นต์ และแยกสกุลเงิน
แก้แบบฟอร์มใบวางบิลให้ออกรายการสินค้า
แก้ไขหนังสือรับรองให้ออกผู้กระทำการแทน
แก้ฟอร์มเช็คจ่ายให้โชว์วันที่ แยกวัน,เดือน และ ปี อยู่คนละช่อง
ตัวแปรทั้งหมดในการแก้ไขแบบฟอร์ม (1)
ตัวแปรทั้งหมดในการแก้ไขแบบฟอร์ม (2)
ตัวแปรทั้งหมดในการแก้ไขแบบฟอร์ม (3)
ตัวแปรทั้งหมดในการแก้ไขแบบฟอร์ม (4)
วิธีการนำแบบฟอร์ม/รายงาน ที่ทางเอ็กซ์เพรสแก้ไขให้ไปใช้งาน
แก้ฟอร์มขายเชื่อให้แสดงรายการลงบัญชี
แก้ฟอร์มให้ออกชื่อเต็มของผู้ที่บันทึกข้อมูล
แก้ไขรายงานภาษีซื้อ ให้แสดงเลขที่เอกสารภายในแทนเลขที่ออกใหม่
สร้างงบกำไรขาดทุนธุรกิจ SME อัตราใหม่
แยกบรรทัดที่อยู่ของผู้ถูกหักฯ ในแบบฟอร์มภาษีหัก ณ ที่จ่าย
การคัดลอกเพื่อสำรองแบบฟอร์ม และการนำแบบฟอร์มที่สำรองไว้มาใช้
พื้นฐานก่อนการแก้ไขฟอร์ม/รายงาน ในโปรแกรมเอ็กซ์เพรส