Home >Tips and technic>Tips and technique>ปิดหน้าจอเตือน(Security Warning) เวลาเปิดโปรแกรม Express

ปิดหน้าจอเตือน(Security Warning) เวลาเปิดโปรแกรม Express

ในระบบปฏิบัติการ Windows นับตั้งแต่ Windows XP จะมีระบบความปลอดภัยที่ใช้ตรวจสอบการเรียกใช้งานไฟล์หรือโปรแกรมต่างๆ ของผู้ใช้ เพื่อเตือนให้ผู้ใช้งานทราบและทำการยืนยันว่าจะเปิดไฟล์หรือโปรแกรมที่ Windows ไม่รู้จักนี้หรือไม่ (ดังรูป)

Image

ซึ่งตรงนี้แม้ว่าจะเป็นระบบความปลอดภัยที่ดี แต่ก็อาจจะสร้างความรำคาญหรือความไม่สะดวกให้กับการเปิดใช้โปรแกรมที่คุณอาจ จะต้องเปิดใช้งานบ่อยๆ เช่น โปรแกรมบัญชี Express :)

ในบทความนี้ผมจะแนะนำวิธีการกำจัดหน้าจอแจ้งเตือน Security Warning ของ Windows เพื่อให้การเปิดใช้งานโปรแกรม Express ทำได้สะดวกยิ่งขึ้น

1. จากรูปที่แจ้งเตือนขึ้นมานี้ ให้คุณจำชื่อโฟลเดอร์หรือไอพีแอดเดรสที่ปรากฏตรงบรรทัด From เอาไว้ก่อนครับ

Image

2. จากนั้นเปิดโปรแกรม Internet Explorer (หรือ IE) ขึ้นมา คลิกเข้าไปที่เมนู Tools เลือกที่ Internet Options

Image

3. คลิกที่แท็บ Security และคลิกที่คำว่า Local intranet และ Sites ตามลำดับ

Image

4. ถ้ามีหน้าต่าง Local Intranet แสดงขึ้นมาดังรูป ให้คลิกที่ปุ่ม Advanced (บางท่านอาจจะไม่มีหน้าจอนี้แสดงขึ้นมา ก็ให้ทำในข้อถัดไปได้เลยครับ)

Image

5. ให้คุณป้อนชื่อโฟลเดอร์หรือเลขไอพีแอดเดรสที่คุณจดไว้ตามข้อ 1. เข้าไปในบรรทัด Add this website to the zone: ดังรูป และคลิกที่ปุ่ม Add ด้านหลัง ซึ่ง Windows จะแปลงค่าไดร์ฟหรือโฟลเดอร์ที่เราป้อนเข้าไปเป็นชื่อคอมพิวเตอร์ให้โดย อัตโนมัติ

Image

Image

6. เรียบร้อยแล้วให้คลิกปุ่ม Close และปุ่ม OK เพื่อปิดหน้าจอ Internet Options ไป

7. ทดสอบเรียกเข้าโปรแกรม Express อีกครั้งหนึ่ง ก็จะไม่ปรากฏหน้าจอเตือน Security Warning ขึ้นมากวนใจอีกครับ

 

วิธีที่ 2

แต่หากแก้ไขตามขั้นตอนข้างต้นแล้ว หน้าจอ Security Warning ยังคงปรากฏขึ้นมาอีก ให้ปฏิบัติดังนี้ครับ

1. คลิกปุ่ม Start เลือกคำสั่ง Run และพิมพ์คำสั่ง GPEDIT.MSC จากนั้นกดปุ่ม จะปรากฏหน้าจอ Local Group Policy Editor ขึ้นมาดังรูป

Image

2. ให้คลิกเข้าที่ Local Computer Policy -> User Configuration -> Administrative Templates ตามลำดับ จากนั้นดับเบิ้ลคลิกที่คำว่า Windows Components ในหน้าต่างด้านขวา

Image

3. ดับเบิ้ลคลิกที่ Attachment Manager ดังรูป

Image

4. ดับเบิ้ลคลิกที่ Inclusion list for low file types จะมีหน้าต่างแสดงขึ้นมาให้เรากำหนดค่านามสกุลของไฟล์ที่จะให้ระบบปฏิบัติการ Windows ถือว่าเป็นไฟล์ที่มีความเสี่ยงน้อย ไม่ต้องแจ้งเตือนขึ้นมาเวลาเรียกใช้งาน ในเราป้อนคำว่า *.exe เข้าไปที่ช่อง Specify low risk extension แต่ถ้าภายในช่องดังกล่าวมีค่าใดๆ กำหนดไว้แล้ว ให้เพิ่มเครื่องหมาย ;*.exe เข้าไปดังรูป

Image

5. เมื่อเรียบร้อยแล้วให้คลิกปุ่ม OK ปิดหน้าจอนี้ไป และปิดหน้าจอ Local Group Policy Editor ไปด้วย แล้วจึงทดลองเรียกเข้าโปรแกรม Express อีกครั้งหนึ่ง

 

หากมีปัญหาหรือข้อสงสัยเกี่ยวกับบทความชิ้นนี้ กรุณาฝากคำถามไว้ที่ เว็บบอร์ด
ขอความกรุณาอย่าโทรศัพท์สอบถามจากพนักงานฝ่ายบริการลูกค้าของบริษัท Express นะครับ