Home >Tips and technic>Tips and technique>ปรับขนาดตัวอักษรของ Express ให้อ่านง่ายขึ้น

ปรับขนาดตัวอักษรของ Express ให้อ่านง่ายขึ้น

ปกติแล้วเมื่อเรา install โปรแกรมexpressเสร็จค่า default ของตัวโปรแกรม express จะตั้งค่าเป็นขนาดตัวอักษรของเมนูและขนาดตัวอักษรของข้อมูลอยู่ที่ 10 point แต่ถ้าผู้ใช้รู้สึกว่าขนาดของตัวอักษรของโปรแกรมมีขนาดเล็กไปเราสามารถปรับ ขนาดของตัวอักษรให้มีขนาดใหญ่ขึ้นได้  โดยไปเข้าที่หัวข้อ เมนูอื่น->ตั้งขนาดตัวอักษรของเมนูและข้อความบนจอภาพ

 

Image
 
เมื่อเราคลิกเข้ามาค่าdefault ของเมนูนี้จะตั้งไว้ที่ 10 point

Image

ซึ่งเราสามารถปรับขนาดของตัวอักษรได้ด้วยกัน 2 ตำแหน่ง
1. ขนาดตัวอักษรของเมนู  
ขนาดปกติของโปรแกรม (10 point หนา)

Image

เราสามารถปรับเปลี่ยนให้มีขนาดใหญ่ขึ้นได้ จากตัวอย่างผมจะขอปรับให้มีขนาดใหญ่ที่สุดเป็น
12 point(หนา)

Image

แต่สำหรับบางท่านอาจไม่ชอบตัวหนาอาจเปลี่ยนเป็น 12 point(บาง)ก็สามารถทำได้

Image
     
2. ขนาดตัวอักษรของข้อมูล
ขนาดปกติของโปรแกรม (10 point บาง)

Image

เช่น เดียวกันครับเราสามารถปรับขนาดตัวอักษรของข้อมูลได้เช่นกันในที่นี้ผมขอยก ตัวอย่าง  10point(หนา)ซึ่งเป็นขนาดใหญ่สุดที่โปรแกรมสามารถปรับได้แล้ว

Image
      
     ขออธิบายเพิ่มเติมในหัวข้อการปรับขนาดตัวอักษร
         
Image

-    Apply (เฉพาะตัวฉัน) หมายถึง ปรับเปลี่ยนขนาดตัวอักษรของเมนูและตัวอักษรของข้อมูล เฉพาะรหัสผู้ใช้งานที่ผู้ใช้งานกำลังใช้อยู่เท่านั้น
-    Apply ให้คนในกลุ่มของฉัน(ที่ยังไม่เคยถูก Set) หมายถึง ปรับเปลี่ยนเฉพาะกลุ่มผู้ใช้งานระบบของ User ที่ login เข้าในโปรแกรมเท่านั้น ยกตัวอย่างเช่น เข้าโปรแกรมด้วยรหัส BIT9 และ BIT9 นั้นอยู่ในกลุ่ม "แผนกบัญชี" ถ้าเราเลือกข้อนี้จะมีผลกับ User ท่านอื่นที่อยู่ในกลุ่ม "แผนกบัญชี" ทั้งกลุ่ม
-    Apply ให้กับทุกคน(ที่ยังไม่เคยถูกSet) หมายถึง ปรับเปลี่ยนให้กับทุก ๆ รหัสผู้ใช้งาน ที่ยังไม่เคยเข้ามาปรับเปลี่ยนในหัวข้อนี้เลย

หากมีปัญหาหรือข้อสงสัยเกี่ยวกับบทความชิ้นนี้ กรุณาฝากคำถามไว้ที่ เว็บบอร์ด
ขอความกรุณาอย่าโทรศัพท์สอบถามจากพนักงานฝ่ายบริการลูกค้าของบริษัท Express นะครับ