Home >Tips and technic>Tips and technique>วิธียื่นภาษีผ่าน Internet

วิธียื่นภาษีผ่าน Internet

การยื่นแบบ ภงด. 3, ภงด.53 ผ่านทาง Internet คุณต้องขอแบบยื่นกับสรรพากรว่าต้องการยื่นแบบภาษีผ่านทางอินเตอร์เน็ต  สรรพากรจะมีรหัสผู้ใช้ กับรหัสผ่านมาให้คุณ  คุณจะโทรสอบถามทางสรรพากร  หรือเข้าไปดู http://www.rd.go.th/publish/index.htmlก็จะมีรายละเอียดในการขอแบบยื่นผ่านทางอินเตอร์เน็ต

 

ขั้นตอนการยื่นแบบจะเหมือนกัน ภงด.3 หรือ ภงด. 53 จะแนะนำวิธีการยื่นแบบ สำหรับ ภงด. 53

1.   เข้ามาในเมนูการเงิน  ข้อ 5. ภาษีหัก ณ ที่จ่าย เลือกภงด.  ที่ต้องการ   

Image

2.   คลิกข้างรูป Printer  เลื่อนลูกศรลง เลือกแบบฟอร์มภงด. 53 ยื่นผ่านอินเตอร์เน็ต

Image

3.  เลือก ฟอร์ม 1 ตอบ ตกลง

Image

4.  ให้คุณเลือกข้อ 4. นำแบบทดสอบไปทับ เลือก ข้อ 1. แล้วเลือก ฟอร์ม 1 ตอบตกลง

Image

5.  กด Alt+P เลือก ขอบเขตรายงาน ที่ต้องการ เลือก ตกลง

Image

6.  โปรแกรมจะแจ้งข้อความ การเตรียมไฟล์ยื่น ผ่านเน็ต เลือก ตกลง

Image

7. เลือก แฟ้มข้อมูลชนิดข้อความ   ตอบ ตกลง

Image

8. เลือก ไดร์ฟ และตั้งชื่อไฟล์  เพื่อ SAVE ข้อมูล  เช่น D:TAX53.TXT

Image

เมื่อ SAVE ไฟล์จากโปรแกรม express ได้แล้ว คุณจะต้องเข้า ในเว็ปไซด์ http://www.rd.go.th เพื่อดาว์นโหลด "โปรแกรมโอนย้ายข้อมูลแบบยื่นรายการภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย" มีขั้นตอนตามนี้

1.  คลิกที่   ยื่นแบบผ่านอินเตอร์เน็ต

Image

2.  คลิกที่  รายละเอียด ใต้หัวข้อแนะนำบริการ

Image

3.  คลิกที่   แนะนำโปรแกรม

Image

4.  เลือก โปรแกรม ภาษีที่ต้องการ   ถ้าคุณจะยื่นภาษีผ่านอินเตอร์เน็ต ทั้ง ภงด. 1 ,ภงด.3  ภงด.53 คุณจะต้องดาวน์โหลดที่ละโปรแกรม

Image

5.  คลิก ที่  โปรแกรมโอนย้ายข้อมูลใบแนบแบบ ภงด.53 โดยเลือกที่ โปรแกรมเสริม ด้านล่าง (โปรแกรมโอนย้ายข้อมูลใบแนบแบบภงด.53)

Image

6.  เลือก  SAVE

Image

7.  เลือกไดร์ฟที่ต้องการ SAVE เลือก ตกลง

8.  เมื่อ SAVE ได้แล้ว จะต้องทำการติดตั้ง โดยดับเบิลคลิกที่ไฟล์ Image ที่ดาวน์โหลดมาจากขั้นตอนที่แล้ว จะมีหน้าจอให้เลือกไดร์ฟที่ต้องการติดตั้ง ให้ติดตั้งไว้ใน C:\Program Files\Rdinet ตามค่าดีฟอลต์ที่ขึ้นมาให้ได้เลย จากนั้นจึงเปิดโปรแกรมโอนย้ายข้อมูลขึ้นมา (ดูจากรูปประกอบ)

Image

9.  หลังจากเปิดโปรแกรมโอนย้ายข้อมูล ภงด. 53 จะมีหน้าจอขึ้นมาให้กรอกรายละเอียด
      - กรอกรายละเอียดเข้าไปในส่วนที่ 1 (ส่วนบนพื้นหลังสีเขียว)ให้เรียบร้อย และแนบไฟล์ที่ save จากโปรแกรม EXPRESS   เช่น    TAX53.TXT
      - คลิก "ตกลง
      - เลือก นำส่งภาษีตาม มาตราไหน, ช่องหัก ณ ที่จ่ายใส่ 1, ช่องออกภาษีให้ใส่ 2, ส่วนทางขวาให้เอาเครื่องหมาย ติ๊กถูก หน้า ขนาดความยาวของข้อมูลคงที่ออกแล้วใส่เครื่องหมายไปป์ ในบรรทัด ตัวอักษรที่ใช้แบ่งแยกข้อมูล

Image

แท็บ ตำแหน่งข้อมูล ให้เลือกตำแหน่งข้อมูล ตามข้างล่างนี้

Image

ข้อมูลรายละเอียดด้านบนสามารถ ดูได้จาก เมนูแก้ไขแบบทดสอบ  ฟอร์ม 1 ดังรูป

Image

ให้กรอกตัวเลขตำแหน่งข้อมูลตามรูป 2 รูปข้างล่างนี้ หรือ กรอกที่มีเครื่องหมาย *

Image

Image

คลิกที่โอนย้ายข้อมูล เครื่องจะให้เลือกแหล่งที่จะให้จัดเก็บข้อมูล แล้วให้ใส่รหัสผู้ใช้ ตอบตกลง

Image

หลังจากตอบตกลงแล้วก็จะขึ้นหน้าจอ ข้างล่างให้ ตอบตกลง

Image

คุณควรจะจดไฟล์ที่จัดเก็บด้วย เมื่อเราเข้าไปยื่นแบบ จะได้อ้างไฟล์ที่จะนำส่งภาษี

Image

โปรแกรมจะโชว์รายละเอียดภาษีที่ยื่นว่าถูกต้องหรือไม่  อีกครั้งหนึ่ง  

หลังจากนั้น คุณจะต้องเข้าไป ใน www.rd.go.th เพื่อจะนำส่ง ภาษี ให้คุณเข้าที่แบบยื่นภาษี หัก ณ ที่จ่าย  

Image

ในส่วนของบริการยื่นแบบฯ คลิกที่ "ทำรายการต่อ"

Image

คลิกที่ เข้า ภงด.ที่ต้องการ

Image

ใส่รหัสผู้ใช้ กับรหัสผ่าน ที่ขอมาจากสรรพากร

Image

ให้คุณเลือก จ่าย ภงด.53, กำหนด  ปี เดือน (ขั้นตอนนี้ไม่มีภาพประกอบเนื่องจากทางผู้จัดทำไม่มีรหัสผู้ใช้และรหัสผ่าน)

หลังจากใส่เรียบร้อย ก็จะเป็นหน้าจอที่มีรายละเอียดเกี่ยวกับชื่อที่อยู่ของกิจการและตัวเลขที่จะนำส่ง  ส่วนด้านท้ายก็จะให้ Browse เพื่อเลือกไฟล์ที่ได้จากขั้นตอนการใช้โปรแกรมโอนย้ายฯ  หลังจากนั้นคลิกเลือก Upload ในแบบ /ตกลง  

Image

หน้าสุดท้ายจะแสดงยืนยันการชำระภาษี เพื่อเลือกรายการจึงเป็นการเสร็จขั้นตอน

Image

เนื่องจากมีขั้นตอนการปฏิบัติหลายขั้นตอน อาจจะทำให้เกิดข้อผิดพลาดต่างๆ ได้ ดังนั้นหากในระหว่างทำรายการมีข้อผิดพลาดเกิดขึ้น ขอให้ดูวิธีการแก้ไขจากที่นี่ครับ --> http://localhost/esg/index.php?fi=no&page=articles&lev=2&ct=110

หากมีปัญหาหรือข้อสงสัยเกี่ยวกับบทความชิ้นนี้ กรุณาฝากคำถามไว้ที่ เว็บบอร์ด
ขอความกรุณาอย่าโทรศัพท์สอบถามจากพนักงานฝ่ายบริการลูกค้าของบริษัท Express นะครับ