Home >Tips and technic>Tips and technique>พิมพ์งานจาก Express ออกทางเครื่องพิมพ์แบบต่าง ๆ

พิมพ์งานจาก Express ออกทางเครื่องพิมพ์แบบต่าง ๆ

บทความนี้ เราจะเรียนรู้วิธีการสั่งพิมพ์งานจากตัวโปรแกรม Express ในกรณีที่ทางบริษัทฯ มีเครื่องพิมพ์ที่ใช้งานหลายเครื่อง ซึ่งอาจมีทั้งเครื่องหัวเข็ม (หรือ Dot Matrix)  และ  เครื่องพิมพ์ที่เป็น InkJet หรือ Laser  ซึ่งทั้งสองแบบก็จะมีคุณสมบัติการพิมพ์ที่ต่างกัน ตัวอย่างเช่น หากต้องการพิมพ์เอกสารที่ต้องมีสำเนา ก็ต้องใช้เป็นแบบหัวเข็ม แต่หากต้องการความสวยงามคมชัด ก็ต้องอิงค์เจ็ท หรือเลเซอร์ เป็นต้น

ขั้นตอนแรก

ทำการ Add Printer ที่ Start => Setting => Printer and Fax   ให้เรียบร้อยก่อน ( ทั้งหัวเข็ม และ InkJet หรือ Laser )  และให้ทำการ Set As Default Printer ไว้ที่ เครื่องพิมพ์หัวเข็มก่อน(สังเกตุว่าจะมีเครื่องหมายถูกที่ เครื่องพิมพ์หัวเข็มที่ถูก Set default ไว้)

Image


ขั้นตอนที่สอง

เวลาสั่งพิมพ์เอกสารในโปรแกรม  Express  แบ่งเป็น 2 กรณี

1.  ต้องการสั่งพิมพ์จากโปรแกรมให้ออกที่เครื่องพิมพ์หัวเข็ม    
อันนี้ง่ายมาก เพียงแค่คลิกที่รูปเครื่องพิมพ์ด้านบน Tool bar หรือกด  Alt+P  เพื่อสั่งพิมพ์ โปรแกรมจะขึ้นหน้าจอให้เลือกการแสดงผล ก็ให้เลือกเครื่องพิมพ์ได้เลย( การเลือกเครื่องพิมพ์เลย โปรแกรมจะส่งงานไปที่เครื่องพิมพ์ที่เรา Set As Default Printer ไว้ ซึ่งก็คือเครื่องหัวเข็มนั่นเอง)

Image

 

2.  ต้องการสั่งพิมพ์จากโปรแกรมให้ออกที่เครื่องพิมพ์ Laser หรือ InkJet ถ้าเป็นกรณีนี้ให้คลิกที่รูปเครื่องพิมพ์ด้านบน Tool bar หรือกด Alt+P เพื่อสั่งพิมพ์เช่นเดียวกันกับแบบแรก แต่คราวนี้ให้เลือกแสดงผลออกทางจอภาพ ก่อน

Image


จากนั้นให้คลิกตรงรูป Printer มุมบนซ้ายมือ (รูปแรก พิมพ์แบบ Graphic Mode)  จะปรากฎหน้าจอให้เลือก เครื่องพิมพ์อีกครั้ง  ก็ให้คลิกเลือกเครื่องพิมพ์  Laser หรือ InkJet ที่ต้องการ แล้วคลิก "OK" โปรแกรมจะพิมพ์งานออกที่เครื่องพิมพ์ที่ต้องการให้

Image

   
ง่ายนิดเดียวเองนะครับ สำหรับการสั่งพิมพ์งานจาก Express ยังไงก็ไปทดลองกันดูนะครับติดขัดปัญหายังไงก็ฝากคำถามไว้ใน เว็บบอร์ด ได้ครับ

 

หากมีปัญหาหรือข้อสงสัยเกี่ยวกับบทความชิ้นนี้ กรุณาฝากคำถามไว้ที่ เว็บบอร์ด
ขอความกรุณาอย่าโทรศัพท์สอบถามจากพนักงานฝ่ายบริการลูกค้าของบริษัท Express นะครับ