Change language to EN
ข่าวเด่นข่าวกีฬาข่าวเศรษฐกิจ
ราคาน้ำมันEx.rateพยากรณ์อากาศ

หน้าแรก >เทคนิคการใช้งานโปรแกรม>เคล็ดไม่ลับ กับการใช้งานโปรแกรมเอ็กซ์เพรส>การนำรายงานจาก Express ไปใช้ใน Excel

การนำรายงานจาก Express ไปใช้ใน Excel

การนำรายงานในโปรแกรมไปใช้ใน Excel,โปรแกรมบัญชี Express

 

 

ขั้นตอนการนำรายงานจาก Express ไปใช้ใน Excel

ในที่นี้สมมุติว่า รายงานที่คุณต้องการโอนไป Excel คือ รายงานงบทดลองแบบเต็ม รหัสรายงานคือ 561 วิธีดูรหัสรายงานที่ต้องการ (ตามภาพ)

ดูรหัสรายงานที่ต้องการจะนำไปใช้ใน Excel

 

ขั้นตอนที่ 1  เข้าโปรแกรม Express เลือกบริษัทที่ต้องการ ให้จดหรือจำที่เก็บข้อมูลด้านล่างเอาไว้

 

จดชื่อที่เก็บข้อมูลที่จะใช้งาน

จากนั้นเลือกเมนูรายงานข้อ 9.2 สร้างรายงานด้วยตนเอง คลิกปุ่มเพิ่มข้อมูล ในบรรทัดรายงานต้นฉบับ ให้พิมพ์รหัสรายงาน 561 จากนั้นกด Enter 2 ครั้ง รหัสรายงานใหม่ใส่เป็น 561-XLS จากนั้นคลิกตกลง

ตั้งชื่อรายงานใหม่ให้ตรงกับไฟล์ที่ดาวน์โหลดมา


ขั้นตอนที่ 2  เข้าไปที่เว็บไซต์ www.esg.co.th เลื่อนเมาส์ไปที่เมนูด้านซ้ายของเว็บ แล้วคลิกที่ “ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม/รายงาน”

เข้าเว็บไซท์ Express เพื่อดาวน์โหลดชุดคำสั่งแบบฟอร์มหรือรายงาน

 

ขั้นตอนที่ 3  คลิกที่ “ชุดคำสั่งรายงาน ที่ใช้โอนไปยัง Excel”

เลือกชุดคำสั่งแบบฟอร์มที่จะแสดงผลระหว่างไทยหรืออังกฤษ

 

ขั้นตอนที่ 4  คลิกปุ่ม “ดาวน์โหลด”


คลิกปุ่มดาวน์โหลด

ขั้นตอนที่ 5 ให้เลือกหัวข้อ "บันทึกแฟ้ม" หรือ "Save File" แล้วคลิก "ตกลง" (ในบาง Browser อาจจะไม่มีถามไดร์ฟและโฟลเดอร์ที่จะบันทึกข้อมูลเหมือนดังในรูป แต่จะบันทึกข้อมูลให้ทันทีเมื่อเราคลิกปุ่ม 'ดาวน์โหลด' ในกรณีนี้คุณจะต้องไปค้นหาไฟล์ที่ดาวน์โหลดไปแล้วนี้ จากในโฟลเดอร์ที่เก็บข้อมูลการดาวน์โหลด ซึ่งปกติสำหรับ Browser Firefox จะอยู่ที่ C:\Users\ชื่อคุณ\Downloads หรือคุณสามารถกด <Ctrl+J> เพื่อเรียกดูโฟลเดอร์ที่เก็บไฟล์ดาวน์โหลดนี้เอาไว้ก็ได้)

เลือกบันทึกไฟล์ที่ดาวน์โหลดมา

 

ขั้นตอนที่ 6 เลือกแหล่งที่เก็บข้อมูล ตรง Save in: ในที่นี้จะขอเลือกเป็น Drive C: ส่วน File name ไม่ต้องแก้ไขใดๆ กด Save

เลือกไดร์ฟและโฟลเดอร์ที่จะจัดเก็บไฟล์


ขั้นตอนที่ 7 เข้า My Computer เลือกเข้าที่ไดร์ฟ C: (หรือตามที่ได้เลือกบันทึกไฟล์ดาวน์โหลดเอาไว้) จากนั้นให้ดับเบิ้ลคลิกไฟล์ที่ชื่อ 2012052410-34-02-rep.zip ซึ่งจะพบกับโฟลเดอร์ Thai อยู่ภายใน แบบในรูป ให้ดับเบิ้ลคลิกเข้าไปในโฟลเดอร์ Thai นี้
                                  เปิดไฟล์ที่ดาวน์โหลดมา

 

ขั้นตอนที่ 8 เนื่องจากรหัสรายงานที่เราต้องการคือ 561 เพราะฉะนั้น จึงต้องคลิกเลือกที่ไฟล์ 561-XLS.RWT

เลือกไฟล์ชุดคำสั่งแบบฟอร์มหรือรายงานที่เราต้องการใช้งาน


ขั้นตอนที่ 9  คลิกที่ 561-XLS.RWT แล้วคลิกที่ปุ่ม Extract To ดังรูป

เลือกไฟล์นั้นและคลิกเพื่อ extract ไฟล์


ขั้นตอนที่ 10 ระบุตรง Destination path เป็นไดร้ฟ์ที่คุณต้องการ ในที่นี้เลือกเป็น Drive C:  แล้วกด OK

เลือกไดร์ฟและโฟลเดอร์ที่จะเก็บไฟล์ที่ extract ออกมา


ขั้นตอนที่ 11 เข้า My Computer เลือก Drive C: หาไฟล์ 561-XLS.rwt เมื่อพบแล้ว ให้คลิกขวาที่ไฟล์นี้ และเลือกคำสั่ง Copy (คัดลอก)

ไปก๊อปปี้ไฟล์ชุดคำสั่งที่เราได้ extract ออกมา

 

ขั้นตอนที่ 12 จากนั้นเข้าไปในที่เก็บข้อมูลของคุณ (ตามที่ตรวจสอบเอาไว้ในขั้นตอนที่ 1) คลิกขวาพื้นที่ว่าง เลือก Paste (วาง)

เข้าไปในที่เก็บข้อมูลของโปรแกรมบัญชี Express ตามที่จดมาในตอนต้น

 

ซึ่งโปรแกรมจะขึ้นข้อความดังนี้ ให้เลือก Copy and Replace *ตรงนี้สำคัญนะครับถ้าวางไม่ถูกที่จะไม่มีหน้าต่างนี้ขึ้นมาถามครับ

คลิกขวาเลือกคำสั่ง Paste เพื่อก๊อปปี้ทับไฟล์รายงานที่เราสร้างเตรียมเอาไว้แล้ว

ขั้นตอนที่ 13 เข้าไปในโปรแกรม Express  เข้าเมนูรายงาน 9.1 พิมพ์รายงานที่สร้างด้วยตนเอง เลือกรายงาน 561-XLS จากนั้นเลือกขอบเขตรายงานที่ต้องการ แนะนำว่าในช่อง “จำนวนบรรทัด” ให้ระบุเป็น 0 บรรทัดต่อหน้า เมื่อเรียบร้อยแล้วคลิกปุ่มพิมพ์รายงาน

คลิกเข้าไปที่เมนูรายงานข้อ 9.1 และเลือกรายงานที่ได้สร้างเอาไว้

โปรแกรมจะให้เลือกแสดงผลทาง จอภาพ, เครื่องพิมพ์, แฟ้มข้อมูล ให้คุณเลือก “แฟ้มข้อมูล” แล้วคลิกตกลง
เลือกพิมพ์ออกทางแฟ้มข้อมูล

เลือกชนิดของแฟ้มข้อมูลเป็น “แฟ้มข้อมูลมาตรฐาน (SDF File)”
เลือกเป็นไฟล์ข้อมูลมาตรฐาน SDF File

โปรแกรมจะขึ้นหน้าจอมาให้ Save As ในช่อง Save in ให้ระบุไดร้ฟ์ที่ต้องการ เช่น ไดร้ฟ์ C: ส่วน File name ให้ตั้งตามที่โปรแกรมโชว์มาให้ก็ได้ หรือจะเปลี่ยนก็ได้ตามใจ แต่ต้องเติมนามสกุล .CSV เข้าไปด้วย เช่น GLTRAIL.CSV จากนั้นคลิก Save

เลือกไดร์ฟและโฟลเดอร์ที่จะเก็บไฟล์มาตรฐานนั้น

 

ขั้นตอนที่ 14  ปิดโปรแกรม Express แล้วไปที่ My Computer เลือก Drive C: ดับเบิ้ลคลิกที่ไฟล์ GLTRIAL ได้เลยครับ ไฟล์ดังกล่าวจะถูกเปิดด้วยโปรแกรม Excel ขึ้นมาให้ทันที(เฉพาะในกรณีที่เครื่องของท่านได้ติดตั้งโปรแกรม Microsoft Excel เอาไว้แล้วนะครับ)

ดับเบิ้ลคลิกเปิดไฟล์มาตรฐานนั้น

คุณก็จะได้หน้าจอรายงานใน Excel ที่คุณต้องการ ซึ่งคุณอาจปรับแต่งรายละเอียดต่าง ๆ ใน Excel อีกครั้งเพื่อความสวยงาม จากนั้นให้เลือก Save As หรือ บันทึกเป็น โดยระบุในช่อง “เก็บเป็นชนิด” เป็น “สมุดงาน Microsoft Excel” ด้วย

ไฟล์ชนิด Excel

 

หากมีปัญหาหรือข้อสงสัยเกี่ยวกับบทความชิ้นนี้ กรุณาฝากคำถามไว้ที่ เว็บบอร์ด
ขอความกรุณาอย่าโทรศัพท์สอบถามจากพนักงานฝ่ายบริการลูกค้าของบริษัท Express นะครั


http://www.esg.co.th

express,account,software,เอ็กซ์เพรส,ระบบบัญชี,โปรแกรมบัญชี,ทำบัญชี,บัญชีสำเร็จรูป,บัญชีคอมพิวเตอร์

บทความอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง


ปิดหน้าจอ เตือน(Security Warning) เวลาเปิดโปรแกรม Express
การกระทบยอด ภงด50, ภ.พ.30

การปฏิบัติในกรณีรับเช็คชำระหนี้แล้วเช็คมีปัญหา
ตัวอย่างวิธีการนำ Express ไปใช้งาน กับธุรกิจผลิต
ซ่อนระบบบัญชี Express จากบุคคลที่ไม่เกี่ยวข้อง
การบันทึกรับคืนหรือส่งคืนสินค้าที่ซื้อ/ขายในปีก่อน (ประมวลผลสิ้นปีไป แล้ว)
ใช้โปรแกรมมาหลายปี ไม่เคยปิดบัญชี ต้องทำอย่างไร
ทำไมพิมพ์แบบฟอร์ม เส้นตารางกลายเป็นตัวเลขไทย
Perpetual/Periodic , FIFO/Average เลือกใช้แบบไหนดี
ปีใหม่ทีไร วันที่ไม่อยู่ในงวดทุกที ?
ปรับขนาดตัวอักษรของ Express ให้อ่านง่าย ขึ้น
วิธีการปิดประมวลผลสิ้นปีในโปรแกรม Express
วิธีคำนวณค่าเสื่อมราคาทรัพย์สิน ของโปรแกรม Express
วิธีการแปลงข้อมูลจาก Excel มาใช้ใน Express
การใช้เว็บบอร์ดสอบถามปัญหา Express
การใช้งาน Express กับงานบัญชีในโรงพยาบาล
วิธีแก้ไขข้อผิดพลาดจากการยื่นภาษีผ่าน Internet
วิธียื่นภาษีผ่าน Internet
ทำความเข้าใจกับวิธีกำหนดสิทธิการใช้งานในโปรแกรม Express
ป้อนวันที่รับของแยกตามรายการสินค้าในใบสั่งซื้อ (ใบสั่งขายก็ทำได้เช่นกัน)
ทำความเข้าใจวิธีลงบัญชีของ Express
พิมพ์งานจาก Express ออกทางเครื่อง พิมพ์แบบต่าง ๆ
วิธีคำนวณต้นทุนในโปรแกรม Express
การรวมรายการของรหัสลูกค้า 2 รหัส ให้เป็นรหัสเดียว
จัดเก็บข้อมูลให้ ปลอดภัย-แยกข้อมูล
ค้นหาเอกสารเพื่อตรวจทานได้ง่ายๆ
ปกป้องข้อมูลในโปรแกรม Express ให้ ปลอดภัย