โอกาสสุดท้ายก่อนปรับราคา!

ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2557 บริษัทฯ จะปรับราคาค่าบริการอัพเดทโปรแกรม Express รุ่น 194 ดังนี้

1. บริการอัพเดทโปรแกรม ภายในบริษัทฯ ราคา 5,000 บาท
(จากเดิม 3,000 บาท)

2. บริการอัพเดทโปรแกรม นอกสถานที่ ราคา 7,000 บาท ***
(จากเดิม 5,000 บาท)

3. บริษัทแก้ไขแบบฟอร์ม ราคาฟอร์มละ 2,000 บาท
(จากเดิม 1,000 บาท)

(*** ราคาเฉพาะในเขตพื้นที่กรุงเทพฯ)

เข้าสู่เว็บไซท์
หากปุ่ม "เข้าสู่เว็บไซท์" ไม่ทำงาน กรุณากด Ctrl+F5 แล้วคลิก "เข้าสู่เว็บไซท์" อีกครั้ง

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

ไฟล์ที่ท่านดาวน์โหลดจะแสดงอยู่ที่นี่